Sportovní Školička Kocouři o.s.


Sportování dětí. Jednoduché běžné slovní spojení, za kterým si každý člověk představí konkrétní činnost nejmladší generace.. A přece se v něm skrývá množství velmi často důležitých pohledů. Měli bychom ho chápat jako důležitý zdravotní i výchovný aspekt, nezbytný pro harmonický vývoj dětí, který se řadí k základním aktivitám volného času, které mohou napomoci prevenci negativních sociálních jevů. Je to dlouhodobá, často velmi složitá výchovná činnost, kterou spolu v ruku v ruce vykonávají trenéři, vedoucí, rodiče. Na jejím konci by měl stát vždy člověk, kterému sport dal především krásné dětství plné kamarádů, zábavy a prožitků, vzpomínky nejen na úspěchy, ale i neúspěchy. Měl by poznat a chtít respektovat určitá pravidla, tvořící mravní kodex výchovy ve sportu.


Naše sportovní Školička Kocouři o.s. Vás vítá na startovní čáře této cesty.


Ve výuce dětí se zaměřujeme na všestrannou pohybovou průpravu - dle doc. PHDr. Františka Mazala ( Pohybové hry) a zdravotní hledisko - cvičení viz Doc. PaedDr. Petr Kolisko Ph.D, s vytvářením kladné vnitřní motivace k pohybu, která je základem pro další pohybový růst a celoživotní prožívání. Školička KOCOUŘI o.s. vždy využívá nejnovější poznatky z oblasti tělesného rozvoje dětí a uplatňuje je při své práci. Při výuce zásadně respektuje vývojové a fyziologické zvláštnosti dětí a nezařazuje cviky nevhodné pro děti předškolního věku.


Dětem je věnována maximální péče pod odborným pedagogickým dohledem s dlouholetou praxí a s individuálním přístupem k dětem vyžadujícím zvláštní přístup.


Ve sportovních oddělení pracuje s dětmi trenér,
který nahrazuje chybějící mužský prvek
ve výchovně-vzdělávacím systému.Sportovní oddělení


- pro chlapce i děvčata od 3,5 - 8 let


Jedinečná sportovní příprava – obsah výuky:


Florbal, pohybové hry, akrobacie, cvičení na nářadí, opičí dráhy, netradiční sporty, fotbalová a hokejová školička, práce s míčem - košíková, zdravotní cvičení a dráhy, atletická přípravka. bojové sporty, cvičení při hudbě, hudební chvilky, námětové sportovní hry.Prostředky výuky


Výuka není veřejná! viz. Provozní podmínky


Pro rodiče pořádáme ukázkové sportovní hodiny, karnevaly,
akademie, ukázkové hodiny určitého sportu, aby děti měly ucelené
poznatky z oblasti sportu.Rozvrh


viz. Aktuality