Hudebně taneční školička Koťata & Sportovní školička Kocouři - Úvod

GDPR

Organizační řád

 • viz. e-přihláška z 1.www.strany (podepisují rodiče, že SOUHLASÍ s řádem školy a budou se jim řídit!).
 • Vyučování je celoroční – probíhá od září do června ( 1 hod. týdně).
 • Vyučování odpadá bez nároku na náhradu v době školních prázdnin vyhlášených ministerstvem školství a dále ve dny státem uznaných svátků.
 • Školné se platí na celý rok, příp. ve dvou splátkách na začátku každého pololetí školního roku. Školné se nevrací, je přenosné, příp.se převádí na další pololetí.
 • Vstupné na všechny akce pořádané školičkou není zahrnuto v ceně školného.
 • Za osobní bezpečnost dětí odpovídá vyučující jen během vyučování. Mimo něj přebírají zodpovědnost rodiče nebo jimi pověřené osoby.
 • Výuka není veřejná.
 • U dítěte nejsou žádné vážné zdravotní potíže (příp.jaké a opatření).
 • Do výukových hodin se nebudou přijímat ( s ohledem na ostatní děti!! děti nemocné, nedoléčené nebo jinak zraněné.
 • V hodinách je zakázáno natáčení a fotografování dětí ( mimo veřejné akce, příp. jen s předběžným souhlasem vedoucího kurzu!! ).

Provozní podmínky

 • Nedávejte dětem z bezpečnostního hlediska žvýkačky, čelenky, sponkové klipsy, prsteny, bižuterii, hračky a jídlo.
 • Cvičební úbor musí být pohodlný, nesmí se vyzouvat cvičební obuv !! (CVIČKY, TENISKY)
 • Nezapomínejte před cvičením u dětí použít WC.
 • Prosím dodržujte organizaci při výměně šaten.
 • Veškeré dotazy řešíme před nebo po vyučovací hodině. Všechny zprávy budou včas vyvěšené na nástěnce vedle sálu, případně budou dány písemnou formou.
 • Výukové hodiny nejsou veřejné (po dohodě lze s rodičem aktivně spolupracovat při přivykání menších – 3letých dětí).
 • Výsledky výuky budou prezentovány během celého školního roku formou ukázkové hodiny nebo vystoupením dětí na akcích.
 • Pro děti si choďte, prosím, včas! Pozdní příchod nahlaste z důvodů bezpečnosti dítěte! Viz. Organizační řád. Na děti psychicky špatně působí, když nenajde rodiče nebo není na pozdní příchod připraveno.
 • Ve výukových hodinách je zakázáno natáčení na kameru a fotografování bez předběžného souhlasu vedoucího.
 • Přítomnost druhého sourozence je zakázáno, pouze ve
  vyjímečných případech a po dohodě s vyučujícím.