Hudebně taneční školička Koťata & Sportovní školička Kocouři - Úvod

O nás


Dětské sportovní centrum Koťata a Kocouři působí ve Zlíně v oblasti pohybu pro děti od 3-9 let od roku 1997.

V posledních letech je celosvětově zjišťována špatná tělesná úroveň dětí a dramatický nárůst dětské nadváhy,obezity, který je svázán se snižující se pohybovou aktivitou. Obě školičky pracují podle nejnovějších metod z oblasti pohybu, a proto do své taneční a sportovní výuky zařadily další metody, které vedou ke zlepšení motivace dětí k pohybu.


Klíčem k rozvoji tělesné i duševní aktivity u dětí v předškolním věku je rozvoj všestranné pohybové aktivity, která je zároveň obohacuje o nové zkušenosti. Nejvhodnějším fyziologickým prostředkem pro podporu zdraví a rozvoj kondice u dětí je pohybová hra. Děti mají rády konkrétní a jednodušší pohybové aktivity než náročné a složité pohybové hry, tance apod. Vyššího úspěchu a radostnosti při nabývání nových pohyb. zkušeností u dětí dosahujeme v nekonkurenční a přátelské atmosféře, která podporuje jejich sebevědomí a spokojenost.


Další metodou je důsledné provádění zdravotních a kompenzačních cvičení pro prevenci vad páteře, plochých nohou v různých zábavných formách.


Všeobecně je tělesná výchova je považována za důležitou podporu zdravého životního stylu v dětství a dospívání. Vytváření vnitřní motivace a pozitivního vztahu k pohybu ( ve spolupráci s rodinou) je nezbytnou podmínkou k provádění pohyb. aktivity v dospělosti.