Hudebně taneční školička Koťata & Sportovní školička Kocouři - Úvod

Taneční školička Koťata


Dětství, jaro lidského života. Okamžik, kdy semínko vyhání svůj klíček za sluncem poznání. Šťastné období, kdy dítě slyší trávu růst a slunce zpívat.

A právě v tomto období můžeme děti, stejně jako rostliny, tvarovat k ušlechtilému růstu tak, aby i méně talentované děti byly schopny hlubokého prožitku. Je v našich silách, a jsme toho schopni, přinášet dětem vedle radosti rozvoj citlivosti a vnímavosti k hudbě, k pohybu, k sobě samému, k druhým.Rozvrh


viz. AktualityOtevíráme tyto oddělení:


Právem dětí je snít.
Snít o tom, že budu tanečnice, princezna, baletka, herečka, cvičitelka… Ponechme jim tuto krásnou představu, zejména v předškolním věku, rozvíjejme jejich tvořivost a touhu po pohybu. Zejména v pohybu s hudbou mohou nejlépe své představy rozvinout, realizovat a uspokojit, najít samo sebe.


Všestranná pohybová průprava s motivací je základem obsahu našich hodin.
Tančíme na dětskou hudbu - např. S Dádou, Míšou, klasiku i lidovky.


Dětem je věnována maximální péče pod odborným pedagogickým dohledem s dlouholetou praxí a s individuálním přístupem k dětem vyžadujícím zvláštní přístup. Školička KOŤATA vždy využívá nejnovější poznatky z oblasti tělesného rozvoje dětí a uplatňuje je při své práci. Při výuce zásadně respektuje vývojové a fyziologické zvláštnosti dětí a nezařazuje cviky nevhodné pro děti předškolního věku.1. TANEC PRO DĚTI - 3 - 4,5 let

Obsah:
Základní pohybová a taneční průprava s hudbou, baletky, cvičení s náčiním, loutkou, dramatická výchova, taneční hry, základy aerobiku, orientálního tance, lidového i společenského tance, zpěv.2. TANEC PRO DĚTI - 4,5 - 8 let

Obsah:
všestranná taneční průprava, v které se děti seznámí s různými styly tance: Lidový tanec, společenský tanec, aerobik, základy baletu a scénického tance, dramatika s pohybem, orientální tance, zdravotní cvičení, cvičení s náčiním, pohybové hry i cvičení na nářadí. Cílem je u dětí vzbudit zájem o různé druhy pohybu a napomoci jim v rozhodování, jakou sportovní cestou se budou ubírat. Tato metoda pomáhá dětem před vyhořením v pozdějším věku.

Dobrá připomínka a rada


Je-li Vaše dítě ostýchavé, plaché (trvá i měsíce), nelamte si s tím
hlavu. Děti se naučí spoustu věcí pouhým pozorováním, postupně
se přidají nebo budou cvičit doma v soukromí. Nejdůležitější je
podpora rodičů a nadšení. Vaše dítě uvítá možnost pravidelného
kontaktu s ostatními – jinými dětmi a v jiném – sportovním
prostředí, nasbírá spoustu nových podnětů, dovedností. Velkou roli
také má vystupování na veřejnosti a radost ze společné činnosti.