Fotogalerie


Galerie nemá hlavní fotkuŠKOLNÍ ROK 2014-15
ZOO LEŠNÁ - MÁME RÁDI ZVÍŘATA.
Mnohaleté (14 let) sponzorování tygra ussurijského. Červen 2014.
ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE - NA OKNĚ SEDĚLA KOČKA (A VENKU ŠTĚKAL PES)..
Už v předminulém století řekla babička B.Němcové, ..že není člověk ten, aby se zachoval lidem všem…My jsme se letos i přesto snažili. Snažili jsme v rámci našich pohybových úkolů ponechat dětem jejich svět, jejich prožívání a potřeby, protože není vhodné je předčasně z něho vyhánět…K dospělosti vždy dítě dojde. Práce s dětmi je složitá záležitost, zvlášť pokud jsou z jiných prostředí. Našim úkolem bylo seznámit děti z různými typy tanců a sportů tak, aby si – podle nejnovějších poznatků – okolo sedmi let byly schopny samy vybrat, co se mu líbí. V této době už děti dozrávají nejen tělesně, ale i duševně. Dětství je období hledání, dětem je pohyb vlastní - mají nacházet mnoho podnětů, předchází se tím vyhoření v pubertě. V akademii byly předvedeny dětmi různé druhy tanců – aerobic, scénický tanec, lidový tanec, orientální tanec, společenský tanec, ve sportu se chlapci letos seznámili mimo jiné s golfem, kuželkami, indiánským životem, ohlas měly hry na mužská řemesla.
SPORT KOCOUŘI - IX.OLYMPIÁDA
DNE 29.5. - 30.5.2014. ATLETICKÁ PRŮPRAVA S INDIÁNSKÝM NÁMĚTEM. Cílem byla nejen tělesná příprava, ale i část naučná - (žít podle indiánských zákonů a zvyků) a psychická - mít radost z pohybu a dosažených výsledků v součinnosti s rodiči! Není nic pro děti lepšího a inspirativního. Děkujeme!!
BAMBIRIÁDA - 23.-24.5.2014, NÁMĚSTÍ MÍRU.
O PEJSKOVI A KOČIČCE JAK ZMOKLI A POTOM VYSVITLO SLUNÍČKO (nový umývací příběh).
1.MÁJ
NÁMĚSTÍ MÍRU. Poděkování rodičů za velkou účast dětí.
JARNÍ DISKOTÉKA - Jak se budí (nejen) princezny.
Dne 23.4.2014. IH Moskva. Jarní veselice s dětmi i rodiči. Krásné jaro, motýlí čas. Poděkování všem lektorům.
OKRESNÍ nesoutěžní PŘEHLÍDKA PÓDIOVÝCH SKLADEB ZLÍN
DNE 13.4.2014. Děkujeme moc všem, kteří podporují a chápou naši nelehkou pohybovou práci s malými dětmi! Dětem velkou pochvalu za snahu a pěkný taneční výkon.
Z VÝUKY V MĚSÍCI BŘEZNU.
KOŤATA: ŠMOULATA - BALETNÍ PŘÍPRAVKA VE SPOLUPRÁCI S LŠU ZLÍN. CAT 2 - VÝUKA ORIENTÁLNÍCH TANCŮ. KOCOUŘI: SEZNÁMENÍ S NOVÝM DRUHEM SPORTU - GOLFEM. VÝUKA JE MOTIVOVANÁ, ZÁBAVNÁ A POHYBOVĚ PŘIZPŮSOBENÁ VĚKU DĚTÍ.
Z VÝUKY V MĚSÍCI ÚNORU.
ORIENTÁLNÍ TANCE - SKUPINA CAT 3, ŠMOULATA, NÁCVIK NA SOUTĚŽE CAT 1 A CAT 2.
DĚTSKÝ KARNEVAL VE FRYŠTÁKU
VYSTOUPENÍ SKUPINY CAT - DNE 8.2.2014. PODĚKOVÁNÍ DĚTEM I RODIČŮM ZA ÚČAST A PĚKNOU REPREZENTACI.
VÁNOČNÍ DISKOTÉKA - SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
DNE 11.12.2013 IH MOSKVA. VÁNOČNÍ PROGRAM S UKÁZKAMI CHOREOGRAFIÍ, KTERÉ SE DĚTI JIŽ NAUČILY VE VÝUCE BĚHEM 1.POLOLETÍ.
www.zlin.cz
VÁNOČNÍ DISKOTÉKA A PROPAGACE ŠKOLIČEK, NAŠE VIZE A POSLÁNÍ. DĚKUJEME!!!!! K+K
KOCOUŘI - MŇAURALLY, AUTOMOBILOVÉ ZÁVODY
JIŽ TRADIČNÍ AUTOMOBILOVÉ ZÁVODY 21. - 22.11. 2013. DO SPORTOVNÍCH PROŽITKOVÝCH HODIN BYLY ZAČLENĚNY PRVKY Z ROZUMOVÉ, BRANNÉ A DOPRAVNÍ VÝCHOVY.
Galerie nemá hlavní fotkuVÝUKA V ZÁŘÍ A ŘÍJNU - KOČIČKY
PŘIJĎTE MEZI NÁS!!!! SMÍCH JE LÉK A S POHYBEM JE DVOJNÁSOBNÝ. ZATÍM SE SE SEZNAMUJEME A NACVIČUJEME....
Všestrannost v našich školách.
U dětí v předškolním věku je důležitá všestrannost, a to zejména v pohybu, který je jim vlastní. Dítě, které pozná rozmanitost sportu se lépe orientuje a potom vybírá, co ho zaujalo.. Pohybový vývoj u dětí má být přiměřený, motivovaný k jeho věku a měl by přinášet hlavně radost, ne povinnost. Tato metoda pomáhá před ,,vyhořením" v pozdějším věku.
TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ - 19.-23.8.2013, s taneční výukou různých stylů ( aerobik, orientální tanec, lidový tanec, scénický tanec..)
PODĚKOVÁNÍ
DĚKUJI NAŠIM LEKTORŮM ZA KRÁSNOU, ALE NELEHKOU PRÁCI S DĚTMI, ZA JEJICH MILÝ PŘÍSTUP K NIM I PŘÍKLADNOU REPREZENTACI: PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ ANDREJCE KOLAŘÍKOVÉ, HONZOVI ŠKUBALOVI, RADKOVI NAVRÁTILOVI, KAROLÍNCE FRYŠTÁCKÉ A KUBOVI KUČEROVI. Eva Kožíková.
TYP NA PRÁZDNINY - ZOO LEŠNÁ.
Jak se daří našim tygrům? Dne 29.5.2013 se nečekaně narodila dvě koťátka. Foto tři dny před narozením..
ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE S DISKOTÉKOU, DNE 12.6.2013
Závěr s Jožinem z bažin, kterému nejen Sluníčka připomněly, že budou prázdniny a čas slunných dní!! Na akci vystoupily všechny děti, nejmladší s lidovou novinkou, starší s taneční a sportovní metodikou. Hlavním cílem byly nejen ukázky z výuky, ale hlavně dobrá nálada s našimi lektory.. Poděkování všem, těšíme se na příští rok.Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10